Termal Kamera ?le Görüntüleme

Termal Kamera İle Görüntüleme

Çeşitli sektörlerde kullanılan, ıIsıl değişkenlerin bulunduğu alanların ya da parçaların normalin üzerindeki sıcaklıklarını ölçebilen cihazdır, Termal Kamera İle Görüntüleme işleriniz için NHK Mühendislik çözümlerini inceleyin.

Elektrik Panosu Bak?m?

Pano Bakımı

İşletmelerde, elektrik tesisatının güvenli ve kesintisiz çalışmasını sağlayan cihazların bir araya getirildiği donanıma elektrik panosu denir. Kısacası, işletmenizin kalbidir.

Ayd?nlatma Tesisat Araçlar?

Aydınlatma Tesisat Araçları

Ampullerin ışığını dağıtmaya, süzmeye ya da değiştirmeye yarayan ve ampullerin takılması, korunması ve elektrik bağlantılarının yapılması için gerekli olan bütün parçaların tümüne aydınlatma araçları denir.


Kaçak Ak?m Rolesi

Kaçak Akım Rolesi

Kaçak akım koruma rölesinin görevi; yalıtım hatasından kaynaklanan hata akımını algılamak ve algılanan kaçak akım değerinin belirlenen değerlerin üzerine çıkması durumunda bağlı bulunduğu devreyi kesmektir.

Kompanzasyon Panosu

Kompanzasyon Panosu

Elektrik şebekesi üzerinde çeşitli sistemlerin (elektrik motorlarının, lamba transformatörlerin), oluşturduğu negatif gücü dengeleme ve akım ile gerilim arasında oluşan farz farkını olabildiğince azaltma işlerine reaktif güç kompanzasyonu denir

Topraklama Ölçümü

Topraklama Ölçümü

Elektrikli işletme araçlarının, aktif olmayan metal kısımlarının bir iletken üzerinden toprakla birleştirmesi için kurulan sisteme topraklama tesisatı denir. Topraklama direnci, toprağın elektrik IUIWIYE geçirebilmesi esnasında gösterdiği tepkidir


Yang?n Alg?lama Sistemi

Yangın Algılama Sistemi

Her türlü bina ve tesiste yangının başlangıç aşamasında, önlemlerin alınmasını sağlayacak şekilde her binaya özel projelendirilmiş, kurulması yasa gereği zorunlu olan erken uyarı sistemidir.

CHILLER BAKIMLARI

Klima Sistemleri

Akışkan debisi anlamına Değişken soğutucu gelmektedir. Bir dış ünite ile birden fazla iç ünitenin kontrol edildiği klima sistemidir. Bir klima sistemi, binanın değişen kapasite ihtiyaçlarına bağlı olarak soğutkanın akışını kontrol eder.

1

Mobil Arıza Servisi

İşletmelerin anlık ÇÖZümlerin sunulmasına mobil arıza servis hizmetleri denir. Anlık ihtiyaçlar, uzun süre kullanımda olan sistemlerin yıpranmasıyla ortaya çıkar.


Klima bak?m?

Klima bakımı

Klima bakımı arıza bakım onarım montaj demontajı hizmetleri.


Evde ?? yerinde &Ya?am alanlar?nda dezenfekte uygulamas?.

Evde İş yerinde &Yaşam alanlarında dezenfekte uygulaması.

Evde İş yerinde &Yaşam alanlarında dezenfekte uygulaması.

Evde ?? yerinde &Ya?am alanlar?nda Koltuk&Kö?e tak?mlar? y?kama ve  dezenfekte uygulamas?.

Evde İş yerinde &Yaşam alanlarında Koltuk&Köşe takımları yıkama ve dezenfekte uygulaması.

Evde İş yerinde &Yaşam alanlarında Koltuk&Köşe takımları yıkama ve dezenfekte uygulaması.


Tesisat onar?m?

Onarım

Kazan Daireleri Isıtma Soğutma Sistemleri Hidrofor Sistemleri onarım ve montaj ve bakımı.