Yang?n Alg?lama Sistemi

Yangın Algılama Sistemi

YANGIN ALGILAMA SİSTEMİ NEDİR?

Her türlü bina ve tesiste yangının başlangıç aşamasında, önlemlerin alınmasını sağlayacak şekilde her binaya özel projelendirilmiş, kurulması yasa gereği zorunlu olan erken uyarı sistemidir. Erken uyarı sistemleri; yangının üç karakteristik özelliği olan duman, ISi ve alevden birini veya birkaçını algılayarak çalışır. Yangın ihbar sistemleri, dedektörlerden yorumlayarak çıkışlarını (söndürme sistemi, siren, telefon hattı vb.) aktif hale getiren sistemdir. algılayarak IUIbuek gerekli I6ipje yangın alarmını NEDEN BAKIMI YAPILIR? Yönetmelik gereği yangın alarm sistemlerinde periyodik bakım yapılması zorunludur. Yangın alarm sistemlerinin bakımı en az yılda 2 kez yapılmalıdır. Yangın alarm sistemleri zaman içinde toz, nem vb. nedenlerle yıpranır. Sistemlerin sağlıklı çalışması için periyodik bakım yapılmalıdır. İşletmelerin, sigorta kapsamında olup bundan yararlanabilmeleri için yangın alarm sistemlerinin düzenli bakımının yapılması gereklidir. NASIL YAPILIR? C Kontrol paneli test moduna alınır. C Bakım periyoduna bağlı olarak dedektörlerin hepsine test aparatları ile alarm verdirilir. Alarm, panelde görülmelidir ve mahal adresleri doğrulanmalıdır. c Detektörlerden verilen alarm sonucu sirenlerin ve flaşörlerin durumları gözden geçirilir. C Tüm dedektörler belirlenen sıra ile test edilir, sonuçlar bakım ve test tablosuna işlenir. C Ayrı ayrı tüm cihazların temizlikleri yapılır. c Tahribat ve aksaklıklar var ise giderilir.