Elektrik Panosu Bak?m?

Pano Bakımı

PANO BAKIMININ AMACI NEDİR?

İşletmelerde, elektrik tesisatının güvenli ve kesintisiz çalışmasını sağlayan cihazların bir araya getirildiği donanıma elektrik panosu denir. Kısacası, işletmenizin kalbidir. Sürekli olarak uzman kişiler tarafından kontrol edilmeli ve bakımı yapılmalıdır. NEDEN YAPILIR? İşetmede, elektrik ile çalışan ekipmanların plansız duruşları ve oluşabilecek zaman ve üretim kayıpları engellenir. Çalışma ve yaşam alanlarında konforu yükseltir. Ekipmanların güvenli çalışmasını sağlar. Kullanılan ekipmanların ömrünü artırır. Oluşacak arızalar önlendiğinden işletme maliyetleri azalır. İşçi sağlığı ve iş güvenliği açısından büyük önemi vardır. NASIL YAPILIR? C Gerekli iş gÜvenliği önlemleri alındıktan sonra bakımı yapılacak panonun enerji kesilme işlemi yapılır. CAna giriş şalter değeri ve kablo kesiti rapora işlenir. Giriş gerilimleri kontrol edilir. Normalin dışındaki değerler bakım formuna işlenir. c Sigorta değerlerine göre çekilen akım değerleri ve kablo kesiti kontrolü yapılır. C Panodaki tüm linye gruplarının başında, kaçak akım rölesi olup olmadığı ve tek hat şemasının, pano etiketlerinin ve klemens numaralarının doğruluğu kontrol edilir. Yanlışlık varsa gerekli düzeltmeler yapılır. C Mevcut kaçak akım röleleri test edilir. C Sinyal lambalarının ve tüm cihaz bağlantılarının sıkılık kontrolü yapılır. C Gevşek bağlantılar giderilir. c Kimyasal ile temizliği yapılır. C Panoda kaçak olup olmadığı ve panonun emniyeti kontrol edilir. C Pano kapağı topraklanmış olmalıdır. Panonun topraklama hattı yılda 1 kez kontrol edilmelidir. C Yılda en az 2 kez termal kamera ile görüntülenmeli ve ağır bakımı yapılmalıdır. C Tüm işlemler iş güvenliği eğitimi alan uzman kişiler tarafından yapılmalıdır. Şubeler Bursa - Trakya - İzmir - Ankara PROASIST HER İŞLETME DÜZENLİ BAKIM İSTER